Jubileuszowe odznaczenia

W poniedziałek, w Pałacu Kultury Zagłębia, wręczono odznaczenia z okazji 30lecia samorządu w Polsce.

W poniedziałek, w Pałacu Kultury Zagłębia, wręczono odznaczenia z okazji 30-lecia samorządu w Polsce.

Podczas uroczystości uhonorowano 26 osób. 15 otrzymało Złote i Srebrne Medale za Długoletnią Służbę, przyznawane przez prezydenta RP. Odznaczenia Zasłużony dla Kultury Polskiej, przyznawane przez ministra kultury, trafiły do 3 osób. Z kolei prezydent miasta przyznał 8 osobom Złote Liście Dębu.

Medale Zasłużony dla Kultury Polskiej, w imieniu ministra kultury, wręczył poseł Robert Warwas. Pozostałe odznaczenia przekazywali Agnieszka Pasternak, przewodnicząca Rady Miejskiej, oraz Marcin Bazylak, prezydent Dąbrowy Górniczej.

– Kończący się 2020 rok to czas jubileuszu 30-lecia samorządu. Planowaliśmy wiele wydarzeń, które miały przypomnieć historię samorządności i pokazać, jaką rolę w naszym życiu pełni samorząd. Ze względu na stan epidemii nie wszystko się udało. Jednak cieszę się, że dziś mogliśmy części osób wręczyć odznaczenia i podziękowania za służbę i zaangażowanie na rzecz naszej małej ojczyzny – podkreślał prezydent Marcin Bazylak.

Odznaczeni:

Złoty Medal za Długoletnią Służbę  

 • Waldemar Bijak
 • Krzysztof Buchacz
 • Mirosława Danecka
 • Anna  Januszkiewicz
 • Iwona Kielesińska
 • śp. Jerzy Kołodziej
 • Bożena  Kozieł
 • Hanna  Krajewska
 • Maria Miszczenkow
 • Jerzy  Naja
 • Andrzej  Oleksiak
 • Anna  Szymańska
 • Hanna  Uzdowska
 • Jadwiga  Zając

Srebrny Medal za Długoletnią Służbę 

 • Renata Piątek

Zasłużony dla Kultury Polskiej 

 • Paweł Duraj
 • Małgorzata  Majewska
 • Iwona Wilk

Złoty Liść Dębu

 • Jerzy Talkowski
 • Henryk Zaguła
 • Marek Dul
 • Marek Lipczyk
 • Zbigniew Podraza
 • Agnieszka Pasternak
 • Janina Bronikowska-Radosz
 • Iwona Bednarska

Epidemia pokrzyżowała i okroiła plany związane ze świętowaniem rocznicy. Mimo to udało się m.in. zorganizować Kawiarenki Obywatelskie, głównie w formie online, a w październiku pomiędzy Pogorią III i Zieloną posadzono dęby, które symbolizują 30 lat odrodzonej polskiej samorządności.

– 30 dębów na 30-lecie samorządności. Tak właśnie, pomiędzy Pogorią III i parkiem Zielona, postanowiliśmy upamiętnić obchodzony w tym roku jubileusz polskiego samorządu. W ten symboliczny sposób chcemy podziękować wszystkim, którzy przez ostatnie 30 lat angażowali się w rozwój Dąbrowy Górniczej – byłym prezydentom, radnym, pracownikom samorządowym oraz wszystkim aktywnym mieszkańcom. To Wy ukształtowaliście to miasto – mówi Marcin Bazylak, prezydent miasta.

Obok szpaleru dębów znajduje się ozdobny głaz z pamiątkową tablicą, nawiązującą do jubileuszu. Miejsce ma symboliczną nazwę „Aleja 30-lecia samorządu terytorialnego”.

8 marca 1990 r. Sejm przyjął ustawę o samorządzie terytorialnym oraz nowelizację Konstytucji, tak by gwarantowała ona udział samorządu terytorialnego w sprawowaniu władzy. Zgodnie z ustawą gmina stanowi samorządową wspólnotę mieszkańców, która realizuje zadania publiczne o znaczeniu lokalnym. Dzięki decentralizacji władzy rada miejska uzyskała możliwość szerokiego działania, co jednocześnie wiąże się z odpowiedzialnością za efekt dokonujących się lokalnie przemian. 27 maja 1990 r. przeprowadzono pierwsze w pełni demokratyczne i wolne wybory samorządowe. Obywatele wybierali radnych w swoich miejscowościach, przez co uzyskali prawo do decydowania o sprawach, które bezpośrednio dotyczą ich codziennego życia w lokalnej wspólnocie, a także do zachowania i rozwijania jej odrębnej tożsamości.

Wręczenie odznaczeń z okazji 30. lecia samorządu