Kawiarenka Obywatelska z Kubą Wygnańskim

29 października odbyła się Kawiarenka Obywatelska z okazji obchodów 30-lecia polskiej samorządności z wyjątkowym gościem Janem Jakubem Wygnańskim.

29 października odbyła się Kawiarenka Obywatelska z okazji obchodów 30-lecia polskiej samorządności z wyjątkowym gościem Janem Jakubem Wygnańskim.

Jan Jakub Wygnański – polski socjolog, działacz społeczny, animator ruchu organizacji pozarządowych w Polsce, ikona trzeciego sektora. Współtwórca i prezes Stowarzyszenia na rzecz Forum Inicjatyw Pozarządowych. Działacz opozycyjnych Komitetów Obywatelskich, uczestnik obrad Okrągłego Stołu, w trakcie których pełnił m.in. funkcję sekretarza Henryka Wujca. Jest laureatem m.in. Nagrody im. Księdza Józefa Tischnera. W 2001 r. został odznaczony Krzyżem Kawalerskim, a w 2011 r. – Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Rozmowę poprowadził Michał Syska.